Fridens Trädgård

En trädgård som försöker vara självförsörjande på grönsaker, frukt, bär och ägg. Överskottet säljs och vinsten återinvesteras i trägården. Välkomna!