Magnusson Mark & Maskin AB

Träd, häckar, gångar, stenar, stubbar
och allt däremellan.

Det fixar vi!

Hemsida

http://www.magnussonmarkmaskin.se/

Telefon

070 485 0254

Kategori:

Företagspresentation

Trädfällning?
Ja det gör vi! Givetvis med utbildning och försäkring.

Grävarbeten?
Med vår stor-lilla maskin på gräsdäck kommer vi åt ”nästan” överallt medan markpåverkan hålls absolut minimal. På normal gräsmatta syns ingenting efteråt. Försök det med larvband?

Stenspräckning?
Javisst!Har du stenar, stora eller små, i vägen?
Vi tar bort dem. Är de för stora delar vi upp dem först med borr och kil. Inga sprängämnen.