Hem 5 Bloggen 5 Tillväxt Nyköping: Ny satsning på företag skapar fler jobb lokalt

Tillväxt Nyköping: Ny satsning på företag skapar fler jobb lokalt

apr 11, 2023 | Bloggen

Nyköping planerar att skapa 1000 nya jobb genom att satsa på små- och medelstora företag. Tillväxt Nyköping är en ny satsning som fokuserar på kompetensförsörjning och affärsutveckling, med syftet att hjälpa företag att växa och skapa fler jobb. Småföretag i Nyköping har positiva framtidsutsikter tack vare stadens infrastruktur- och logistiklösningar som Ostlänken och Skavsta flygplats.

Tillväxt Nyköping vill bygga vidare på befintliga framgångsrika initiativ och fokusera på kompetensförsörjning, vilket är en viktig utmaning för tillväxt i framtiden. En av de största hindren för tillväxt är bristen på kompetent arbetskraft. Tillväxtinitiativet planerar att ta itu med detta genom att främja affärsutveckling och kompetensförsörjning.

En workshop kommer att hållas för att diskutera initiativet och samla engagemang från lokala företag. Denna workshop kommer att äga rum på Näringslivets Hus den 24 april kl. 08.00-11.00.

Tillväxt Nyköping är en spännande satsning som kan hjälpa staden att fortsätta växa och skapa fler jobb för lokalbefolkningen.

Läs mer på Nyköping kommuns hemsida

Regenerate response

Hej Nyköping
Author: Hej Nyköping

STÖTTA LOKALT – HITTA DIN LOKALA EXPERT MED HEJ NYKÖPING!