Hem 5 Bloggen 5 Firande av Biologiska mångfaldens dag – Utforska naturens skatter i Nyköping

Firande av Biologiska mångfaldens dag – Utforska naturens skatter i Nyköping

maj 19, 2023 | Bloggen

Som Nyköpingsbo har du möjlighet att fira Internationella FN-dagen för Biologiska mångfald tillsammans med Naturum Stendörren. 21 Maj äger firandet rum, och det blir en fantastisk chans att lära sig mer om djur och växter som berikar vår natur, samt att förstå hoten de står inför och hur vi kan bidra till att gynna artrikedomen.

Först erbjuds en guidad tur kl. 11.30 i det vackra odlingslandskapet. Du kommer att få lära dig om olika arter som är knutna till betesmarker och ängar, och upptäcka deras värdefulla roll för den biologiska mångfalden.

Kl. 13.00 kommer det att finnas en guidning i Artriket, där du får lära dig mer om hotade arter och hur du kan göra din trädgård till en fristad för mångfalden. Det blir en givande möjlighet att få konkreta tips och idéer om hur du kan bidra till att bevara och gynna den biologiska mångfalden i ditt eget närområde.

För de som är nyfikna på livet under ytan erbjuds möjligheten att dyka ner under ytan och håva upp spännande fynd kl. 11.15 och kl. 14.30.

Ta chansen att utforska den rika biologiska mångfalden som vår stad har att erbjuda och lära dig hur du kan vara en del av bevarandet och gynna artrikedomen.

Mer information på arrangörens hemsida http://www.naturumstendorren.se/

Hej Nyköping
Author: Hej Nyköping

STÖTTA LOKALT – HITTA DIN LOKALA EXPERT MED HEJ NYKÖPING!