Hem 5 Bloggen 5 Fokus Nöjd Kund: Nyköpings Kommun Drivs av Samarbete för Bättre Service

Fokus Nöjd Kund: Nyköpings Kommun Drivs av Samarbete för Bättre Service

dec 10, 2023 | Bloggen, Företagsinformation

Nyköpings kommun fortsätter sitt engagemang för att skapa en positiv upplevelse för sina invånare och företag. Det interna utvecklingsprogrammet, kallat ’Fokus Nöjd Kund’, står i centrum för dessa ansträngningar och har sedan sin start 2019 utvecklats för att omfatta en bredare förbättring av kommunens företagsklimat.

Fokus för dagen låg på Tekniska divisionen, där cirka 400 medarbetare samlades för att fördjupa sig i frågan om hur man gemensamt kan förbättra service och kundupplevelser. Moderatorn och föreläsaren Joakim Bäck från Great Consulting Nordic AB lyfte fram vikten av att varje individ och avdelning inom kommunen är en del av helheten och påverkar hur kommunen uppfattas av sina kunder.

Interna röster under dagen underströk vikten av att vara ansiktet utåt och hur kommunens verksamhet berör invånarna på olika sätt. Initiativ som interna mätningar betonades för att skapa en positiv arbetsmiljö och trivsel.

Fokus Nöjd Kund strävar inte bara efter ökad kundnöjdhet bland invånarna utan riktar också sina insatser mot att skapa en gynnsam miljö för företagande, med förhoppningen om att stödja kommunens tillväxt.

Är du företagare och har frågor eller vill du veta mer så hör av dig till Näringslivsenheten på naringsliv@nykoping.se

Läs mer information på kommunens hemsida

Hej Nyköping
Author: Hej Nyköping

STÖTTA LOKALT – HITTA DIN LOKALA EXPERT MED HEJ NYKÖPING!