Barnens Gymnastikskola

Kurser i gymnastik och motorik för pojkar och flickor.

Vi erbjuder högkvalitativ träning för barn födda 2008-2019. Våra grupper är små, med snäva åldersintervall och hög pedagogtäthet för att kunna ge alla barn individuellt stöd i utvecklingen.
Vårens första kursperiod startar vecka 4. Schema och mer information finns på vår hemsida!